FX:GBPJPY   לירה שטרלינג / יין יפני
בהתאם לניתוח הקודם והצפי לבלימה על איזורי 149 ליצירת מהלך סווינג לשיא חדש, ניתן לראות
כי אכן המחיר הגיב באיזורי פיבו 78.6 ובדיוק על 149.
מוזמנים לחפש עסקאות סווינג נוספות ליצירת שיא חדש.

תגובות