FX:GBPJPY   לירה שטרלינג / יין יפני
זכרו כי הפאונד יין עדיין נמצא בתוך מגמה עולה ביומית ובטווח המסומן המחיר יכול לעשות ככל העולה על רוחו.
למי שסוחר סווינג מומלץ עדיין לחשוב לונגים עד שבירה של השפל המסומן.

שימו לב כי המחיר יכול לנוע בתוך האיזור המסומן גם מעל שבוע עד שיבחר את הכיוון.

תגובות