תגובות

מה המצב אסף? שתי שאלות?
על סמך אתה מעריך שתהיה חזרה לתמיכה שציינת ?
האם ישנו תרחיש גם ללונג במידה ורמת ההתנגדות תיפרץ, חזרה לרמה ואז נר היפוך ללונג?
+1 השב