Commodity_Whisperer

זהב לשורט

שורט
Commodity_Whisperer מעודכן   
COMEX:GC1!   חוזים עתידיים זהב
פסגה משולשת
חיתוך זהב
יעדים לפי קווי תמיכה
סטופ 1296
בהצלחה
הערה: ממשיכים להתגלגל

רעיונות קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.