eyal676

מניית GCI ללונג

לונג
NYSE:GCI   Gannett Co., Inc
מניית GCI נראית במצב טוב ללונג.
יש סטייה ב RSI שנראה שהולכת להתיישר.
בנוסף הייתה קניית פנים גדולה מאד של 285.000 מניות של המנכל מייקל ריד ב1.12.19 במחיר ממוצע של 6.61$ למניה.
כמו כן ברבעון הנוכחי המניה נמצאת בתיקים של 17 קרנות גידור לעומת 14 ברבעון הקודם.
יעד אנליסטים 9.00$ שתואם גם לממוצע 200 ביומי.
בהצלחה.

תגובות