Zohar_Leibovich

המנתח השיפוטי-סימני קצה ואיסוף: התחלת בניית פוזיציה GE

לונג
Zohar_Leibovich Mod מעודכן   
NYSE:GE   General Electric Company
אחת מהטעויות הגדולות של סוחרים זה הניסיון לתפוס קצוות, לא פעם אני מזכיר שזהו תרכובת קטלנית של שני מרכיבים והם מצד אחד האגו ומצד השני הרצון להרוויח יותר (לעומת הרצון להרוויח).

מצד שני בניסיון שלנו לחקות את התנהגות המוסדיים, בו הם (נאלצים) תמיד להיות ראשונים וזאת אך ורק מסיבה אחת והיא מפאת גודלם אין להם ברירה אלא להתחיל ולפעול ראשונים. (על-מנת להצליח ולקבל את מלוא או את רוב הסחורה בה הם חפצים).

האם זה בסדר לחקות את התנהגות המוסדיים?

התשובה היא ודאי חיובית, ככל שנעשה זאת נכון, הבעיה הגדולה היא כשמחקים חלק מהתנהגות אז התוצאה לא זהה, אפילו מכאיבה אתם בטח תוהה למה אני מתכוון שאני כותב מחקים חלק מהתנהגות? אסביר

לפעול יחד עמם בין הראשונים זה בסדר אפילו חיובית, אבל לפעול מלוא הכמות שלא כמותם שם הטעות, אם אתם רוצים לפעול כמו המוסדיים המקצועיים אז תפעלו כך עד הסוף ולא רק בתזמון ההתחלה.

מפני שהפעולה הראשונה של המוסדיים היא הניסיון להבין שמשהו נגמר, הם מתחילים לפעול שם בכמות חלקית וככל שעל ציר הזמן הם מקבלים סימן כי צדקו הם הולכים ומגדילים.

כך אני מציע לפעול גם כאן במניית GE שמיותר לדבר על התרסקות שלה, די להביט בגרפים במפות הזמן הגדולות.

אני מזהה תשישות ועייפות במגמה היורדת וסימני סיומת ראשונים אותם הייתי רוצה לתזמן על שבירת הגבוה היומי של היום האחרון דהיינו כניסה ב-7. 40 אז הנה אני מכניס תזכורת במערכת, סטופ מתחת לנמוך. NYSE:GE

ככל שזאת תהיה הנקודה אוכל לסמן אותה כנקודת של מכירת קצה ממנה נמשיך את המבחנים המצטברים לשם המשך והגדלת הפוזיציות שלנו.

חג שמח ושבת שלום - זהר
עסקה פעילה: הצטרפות בגאפ על המנייה במרקט 1000 יחידות

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
http://www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.