eyal676

GILD-לונג

לונג
NASDAQ:GILD   Gilead Sciences, Inc
מניית גלעד
חזק במירוץ למציאת תרופה/טיפול לקורונה
תרופה קיימת שלהם כבר הוכיחה שיפור בטיפול בחולי קורונה.
טכנית פריצת קו מגמה יורד תוביל למהלך עולה.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: יותר יפה מזה אין-תיהנו
הערה: רווח 3.5$ למניה וסטופ עבר לכניסה 74.27
הערה: מחיר נוכחי 81.54 כמצופה
שימו לב שהמחיר נגע היום ברמה 85.99 המסומנת כיעד ראשוני

תגובות