dov1007

זהב - תעודת סל ביחס לתעודת סל ס.פ

GLD/SPY  
GLD/SPY  
היחס בין זהב לetf spy השתנה בתחילת 2022 שבירת קו המגמה היורד
בוצע בחינה של הפריצה ונתמך,עתה מצוי בחינה נוספת של d.t
זהב נראה כמו שאר המתכות ערוך לבצע מהלך נוסף אחד לפחות כלפי מעלה

הערה: נחמד לראות שהניתוח עובד
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.