IdoBurla

GPRN מסדרת לנו גרופון?!

לונג
NASDAQ:GRPN   Groupon, Inc
GRPN , מניית הגרופונים.

ביום שישי מפרסמת דוחות טובים, המנייה מזנקת ב17% ומשלימה נר היפוך עוצמתי ברמה היומית על רמות מפתח.

פורצת את איזורי ה40$ אחרי תקופה שהמנייה מנסה לפרוץ את איזורים אלה ללא הצלחה.

נפח מסחר גבוה מהממוצע ביום המסחר האחרון לשבוע, עם תחילת השבוע הציפייה שלי לקבל לפחות את אותו נפח מסחר שקיבלנו ביום שישי כדי לקבל המשכיות כלפי מעלה עם תנועת איכותית.

ממוצעים תומכים בעסקת לונג וכך גם האינדיקטורים.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.

בהצלחה.