eyal676

GRUB--לונג

לונג
NYSE:GRUB   None
GRUB--מתחום משלוחי האוכל, מספקת פלטפורמה מקוונת וניידת
לאיסוף הזמנות למסעדות בארהב .תחום שילך ויצבור תאוצה בשבועות הקרובים
עם מחלת הקורונה והסגרים הצפויים בערים שונות.
מבחינה טכנית לאחר טרנד ראשי יורד ניתן לראות שנוצרה תחתית כפולה מלווה
בסטייה שורית ב RSI שמובילה לריברסל.
ב9/3 המניה קיבלה העלאת דירוג מאופנהיימר.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות