eyal676

GSL-לונג

לונג
NYSE:GSL   Global Ship Lease Inc New
GSL--שילוח ימי/בריטניה
החברה היא בעלים של צי ספינות מכולה קטנות עד בינוניות
גייסה הון חדש באמצעות הנפקה משנית בחודש שעבר ובתחילת השבוע
הוציאה את הכסף לעבודה עם עסקה של 116M לרכישת 7 ספינות נוספות.
אנחנו בתקופה של כוח תימחור חזק עבור הובלות יומיות,מה שיכול להסביר
את ההתלהבות של ג'פריז אנליסטים שב-12.2--העלאת דירוג ל18.
79%-בעלות פנימית מה שמדגיש את האמונה של בעלי ועובדי החברה במניה.
טכני-המחיר בתנועה בתעלה עולה כשלאחר עליה חדה קיבלנו במגמה המשנית
פולבאק שהסתיים בתחתית התעלה ברמת תיקון 0.50 פיבונאצי כש 50MA/בתכלת
משמש כתמיכה.
ביום המסחר האחרון קיבלנו פריצה של ההתנגדות האלכסונית ו 20MA במקביל
בנר מלא ועוצמתי ובמחזור גדול מהממוצע.
RSI-תומך
MFI-תומך
MACD-התעורר לקראת עלייה נוספת ואנחנו בדרכנו להשלמת הספל/מילוי האמבטיה.
כניסה לטרייד-מעל הגבוה האחרון ב-15.42
יעדים על הגרף.
דוחות-9.3.21.
אין באמור המלצה.