NASDAQ:GT   The Goodyear Tire & Rubber Company
צפיות ‎39‎
0
מניית GT מסקטור מוצרי צריכה
המניה נעצרה על קו מגמה יורד.
ביום שישי נר מוכרים עם מחזור גבוה.
שבירה של האפ טרנד והמניה צריכה לחזור למגמת הירידה הראשית.
נקודת אזהרה ממוצע 200
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות