BINANCE:GXSUSDT   GXChain / TetherUS
הערוץ החציוני האמצעי יכול להיות אזור מתאים ל-stop loss מוקדם.
אם הערוץ לא נשבר, נוכל להשתמש בתבנית ההרמונית הקודמת כמדריך ולחזות יעדים עתידיים.
בהתאם לכך, האזורים שציינתי בנקודות צהובות יהיו תואמים לנקודות ההתנגדות הישנות.

הערה: זה לא ייעוץ השקעות.