CryptoBrainn

GXS USDT

לונג
BINANCE:GXSUSDT   None
הערוץ החציוני האמצעי יכול להיות אזור מתאים ל-stop loss מוקדם.
אם הערוץ לא נשבר, נוכל להשתמש בתבנית ההרמונית הקודמת כמדריך ולחזות יעדים עתידיים.
בהתאם לכך, האזורים שציינתי בנקודות צהובות יהיו תואמים לנקודות ההתנגדות הישנות.

הערה: זה לא ייעוץ השקעות.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.