Smart-tradeIL

מניית H - שורט לאחר תבנית ראש וכתפיים

שורט
NYSE:H   Hyatt Hotels Corporation
נמצאת בסקטור השירותים בתעשיית האכסניות

המניה במגמת עלייה ראשית וכרגע שברה את קו התמיכה ברמת מחירים 71. ניתן לראות נפחים עולים בימים האחרונים מה שמעיד אולי על תחילת מהלך לכיוון מטה.

מבחינת אינדיקטורים:
CMF וMFI כניסת הכספים למניה מתמתנת ואנו רואים עליה בתנודתיות.

כניסה מידית עם נפח משמעותי כאשר יעד ראשון ב67.3. ישנה אפשרות שתישען על המגמה הראשית ברמת מחירים 68-68.5 ולכן נרצה לשים לב לאזור הנ"ל.

אין באמור המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.