mark.yashayev

פריצה ללונג

לונג
NASDAQ:HEAR   Turtle Beach Corporation
צפיות ‎59‎
1
לא המלצה.
עלייה חדה וירידה איתי בגרף היומי.
RSI עולה ומראה "דיברגנציה" גרף יומי ושבועי.
נתונים פונדמנטליים יציבים חוץ מדוח אחרון.
מחיקה של 78% היתבססות על רמת פיבונאצ'י הרבה זמן.
פרצה קו מגמה יורד.

תגובות