Smart-tradeIL

מניית HLT - פורצת רמת מחירים משמעותית כלפי מעלה

לונג
NYSE:HLT   Hilton Worldwide Holdings Inc
Consumer Cyclical | Lodging | USA

לאחרונה ניתן לראות התחזקות מגמה משמעותית במניה. כרגע המניה פורצת רמת מחירים מאוד משמעותית ונראה כי אפשר לקבל פה מהלך מהיר וחד כלפי מעלה.

בשל המגמה החדה, בהחלט ניתן לקבל תיקון לרמת התמיכה לפני המשך מהלך.

מבחינת האינדיקטורים ניתן לראות כי כספים נכנסים פנימה אל המניה והנפחים הולכים וגדלים עם כיוון המגמה העולה.

עסקה בשני חלקים - חלק ראשון סולידי ביותר וחלק שני שאפתני לכיוון רמת ההתנגדות הבאה


* אין באמור המלצה *

תגובות