danielavital

חברה: HUYA INC

לונג
NYSE:HUYA   HUYA Inc
סימבול: HUYA
סקטור: Communication Services
מניה שמתאוששת לאחר ירידה של 75% הוציאה דוחות מספקים מעל לציפיות, מבחינה טכנית אפשר לראות אחריי הדוח התאוששות עם ווליום גבוה ופריצה של רמת מחירים משמעותית נר אישור עם נפח מסחר מספק יהווה עבורי כניסה לעסקה.

אין באמור המלצה!

תגובות

פרסום זה נבחר כבחירת העורך ויופיע בעמוד הבית. תודה על תרומתך החשובה לקהילת Tradingview!
200‎מטבעות
השב