NASDAQ:HZNP   Horizon Therapeutics Public Limited Company
מניית hznp , מתחום הבריאות, מכפיל ופאג גבוהים,
בהיבט הטכני, קו מגמה יורד נגיעה שלישית, , סטייה rsi .
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.