AMEX:IAU   iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust
IAU הינה תעודת סל עוקבת להשגת תשואה של הזהב. הניתוח שלי הוא על גרף שבועי !!!
ניתן לראות כי מאוקטובר 2012 התעודה במגמת ירידה בגל גדול עד סוף שנת 2015. מתחילת שנת 2016 החל גל עליה עד לשבוע אחרון.
בשבוע האחרון קרה משהו מעניין, נר אדום מלווה במחזור גבוה לאחר ראלי של עליות ללא תיקון מסוף חודש מאי 2019 אך מעניין יותר שהוא נעצר בדיוק על פיבונאצ'י 61.8% של כל הגל היורד מאוקטובר 2012- סוף שנת 2015.
התיודה בתוך תעלה יורדת משנת 2012 ובתעלה עולה בטווח של השנתיים וחצי האחרונות, רצועת בולינגר מתוחה מעלה והתעודה בחלק העליון של הרצועה העליונה, מדד rsi בקניות יתר.
בהנחה והכיוון מטה, מה זה אומר על הקורלציה עם הדולר והמדדים בשוק? את התשובה נדע בשבועות הקרובים.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.