Yamit2000

INMD– טרייד כחול לבן (נסדאק) ללונג

NASDAQ:INMD   InMode Ltd
ישראלית מענף הרפואה
הוקמה בשנת 2008 רווחית כבר כמה שנים. הונפקה לפני 3 חודשים במחיר של 14$ ומאז זינקה בעשרות אחוזים.

סך ההכנסות ברבעון השני של 2019 הסתכמו ב 38.8 מיליון דולר, עלייה של 55% בהשוואה לרבעון השני של 2018. בעיקר כתוצאה מהכנסות גבוהות בארה"ב.
הרווחיות הגולמית ברבעון השני של 2019 עמדה על 87% לעומת הרווחיות הגולמית של 84% ברבעון השני של 2018.
הרווחיות התפעולית ברבעון השני של 2019 עמדה על 41% לעומת מרווח התפעול של 31% ברבעון השני של 2018. עלייה שמיוחסת בעיקר לגידול ברווח הגולמי .
דיווחה על רווח נקי של 15.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 לעומת רווח נקי של 7.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2018.
החברה מקבלת משובים חיוביים מרופאים ולקוחות שצורכים את המוצרים והשירות שלהם, מעידים על מוניטין ואיכות לצד בטיחות ודירוג גבוה לפחות על פי הסטנדרטים של Business Investor Daily.
רמת תמיכה נוצרה ב 29.5.
ניתן לתזמן כניסה מעל 32 לאחר נר אישור, או להמתין לתיקון ולתזמן ריברסל להמשך עליות.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.