IdoBurla

INO- Inglping Candle

לונג
NASDAQ:INO   Inovio Pharmaceuticals, Inc
הגיע אלינו אי שם לפני עוד מעט שנה ברוח סערה , תרתי משמע, עם פרוץ המגפה ודיווחים על פיתוח חיסון נגד הקורונה.
במהלך החודשים האחרונים המנייה מבלה בתחתית הגרף.

בשבועיים האחרונים קיבלנו התעוררות בנפחי המסחר המנייה ניסתה להרים ראש אבל ללא הצלחה.

אתמול קיבלנו במנייה היפוך מלא בגרף יומי, דבר שיכול לרמז על המשכיות אפשרית במידה וייכנסו נפחי מסחר גבוהים מהרגיל ומומנטום חיובי חזק.

RSI וזרימת הכסף סביב רמות ניטרליות
MCAD חיובי ללונג
ממוצעים נעים גם הם תומכים ללונג

בראייה שלי, מסחר יומי הוא רלוונטי יותר אם כי לא צריך לשלול גם מסחר סווינג, חשוב לשים לב שיש דוחות בתחילת מרץ, כרגע הצפי לדוחות לא מזהיר במיוחד יחד עם זאת לחברה קצת ניסויים בשלבים קליניים שונים בפיתוח טיפולים נוגדי סרטן.

בקיצור, בשילוב של נפחי מסחר גבוהים מהממוצע, אולי איזה דחיפה של איזה זרז פונדמנאטלי 26% מהמניות שמוחזקות בשורט יכולות לייצר מומנטום חיובי לטווח זמן הקצר ויעדים משתלמים.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.

בהצלחה.