Mc_investor

Intel משעממת עם פוטנציאל

NASDAQ:INTC   Intel Corporation
אינטל עוסקת בתחום השבבים החם + יש לה אחזקות מעניינות במובילאיי וחברות בת נוספות.

מבחינה טכנית ביחס לשאר מניות השבבים המנייה עדיין לא נסחרת בטריטוריה החיובית בפרספקטיבה רחבה לטעמי.
מצד שני רואים בחיצים הירוקים שהחלה לייצר שפלים עולים.
מלמעלה ישנו קו מגמה יורד שמתנגד למחיר.

על כן 2 אפשרויות לסטופ למי שחסר סבלנות כמוני:
1. מתחת לשפל קרוב (מסומן בקו מקווקו).
2. בין שפל קרוב לבין אופקית איזור סטופ.

אפשרות לחבירה:
מעל קו מגמה יורד ואז הסטופ עשוי להיות גבוה יותר.רעיונות קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.