ofeki

שורט במניית ISRG

שורט
NASDAQ:ISRG   Intuitive Surgical, Inc
Spinning Top Doji שמתחתיו יהיה ניתן להיכנס לעסקת שורט, שבירת התנגדות קו אופקי וגם משולש.
למקדימים כניסה ב-488 ולמצטרפים ב477.5 (אישית אכנס חצי כמות וחצי כמות), הסטופ שלי יהיה מעל הגבוה של נר הספינינג טופ (507. 01 ) והיעד בתחתית הדשדוש (450.00).
האינדיקטורים תומכים במהלך.

ניתוח טכני בלבד.
אין באמור שום המלצה.