tsippi100

IWM מניפה את הדגל?

לונג
AMEX:IWM   iShares Russell 2000 ETF
סוף סוף נצפתה פריצה של הגבוהה מאז פברואר הקורונאי.
ההתבססות מעל הפריצה מרגשת אותי ומציירת דגל....בדימיון שלי או באמת?
ימים יגידו.
מניות הסמול קאפ איבדו בשנה האחרונה קצת מהמאפיינים שלה כמו רגישות יתר להתפתחויות או הובלה של העדר. (השוק)
יתכן ואנחנו בתהליך של חזרה לאותם מאפיינים?

הרעיון הוא למטרת מעקב בלבד ולא מהווה רעיון לפעולה.

תגובות