ROMLUCK

האם IWM חוזר לתמיכה שלו? 208$

שורט
AMEX:IWM   iShares Russell 2000 ETF
לא אשקר היית לי תקווה שאחרי הפריצה ב235$ הרסל יבדוק אותה בתור תמיכה וימשיך בדרכו ..
אבל זה לא קרה ..
והיום (07/12/21) מגיע לממוצע נע 100 ונראה שהמוכרים נכנסים לתמונה וימשכו אותו חזרה לאזור התמיכה שלו .
ושוב הוא יחזור לנוע הצידה ..

בתקופה של החודשיים הקרובים יכול להגיע לאזור התמיכה שלו 207$ שזה מהווה לנו ירידה של כ7.5% .

האם רסל יכול לשמש בתור גידור לתיק ? או שהוא יפרוץ את התנגדות של 235$ וישאיר לנו אבק?


*אין באמור המלצה לקניה או מכירה ,משתף את דעתי בלבד.