erezlevi2580

עד היכן עוד אפשר לטפס ??

השכלה
TVC:IXIC   מדד נאסד"ק Composite
צפיות ‎33‎
1
אני לא אכביר במילים הפעם ואני גם לא אתן תירוצים ונימוקים.

אבל קשה להתעלם מהעובדה שבכל עלייה משנה לשנה הזווית רק הולכת ונהיית חדה יותר.

יש לי פחד גבהים במציאות ויש לי פחד גבהים בטירוף הזה !!

מתי זה יתפרק ? אף אחד לא יודע.

אבל לי זה לא משדר משהו תקין !

תגובות

בהחלט רואים גם עלייה במדד הפחד ומי שלא יגיד לך שזה לא מפחיד משקר
השב