haimbaran

סקירה 9/1/19 וול סטריט

NASDAQ:IXIC   מדד Nasdaq Composite
סיכום יום(היום שהיה) מאת HAIM BARAN

עליות שערים 0.39%-0.87%

יום שהחל בעליות 0.4-0.7% ...אחרי שעה המדדים כבר היו אדומים..ואז החל השוק לעלות עד 14:00 המדדים הגיעו ל 0.8-1.2% בשעתים האחרונות דעך השוק .

למספרים :S&P עלה 0.41% ל 2585 .תמיכות 2560-70 ,2530 ,2490-500 ,התנגדות 2585 ,2600-5 ,2630-5 .

ה DOW עלה 0.39% ל 23879 .נמצא באיזור התנגדות הכל קשה.תמיכות 23600 ,23300 ,22700 ,התנגדות 23900-4000 ,24300-400 ,24700 .

ה NASDAQ עלה 0.87% ל 6957 מתקרב לאיזור ה7000 .תמיכות 6860-900 , 6770-800 , 6600-30 , התנגדות 7000 ,7120-30 .

השוק מגיע לאיזור ההתנגדות הראשי ...וכרגע נראה חזק כמו שירד ברצף בלתי מוסבר ככה גם עולה ברצף בלי הפסקה...
תרחיש הגיוני שהשוק ייעצר ויתחיל לרדת מפה או תרחיש נוסף שאנחנו בתבנית V מיוחדת שזה גם יכול להיות הגיוני ואז עבדו על כולםוממשיכים עוד...

בלטו:NEO עלתה 13.8% , CGC עלתה 13.4% , UXIN חזרה לעלות 10.6% , WRD עלתה 10.3% , NVCAR עלתה 10.1% , ACB עלתה 8.4% AMRN עלתה 8% , LEN עלתה 7.9% .

ירדו:STZ ירדה 12.4% , SAGE ממשיכה להתממש ירדה 7.4% DLR ירדה 5.1% , CONE ירדה 5%.

בוקר טוב

S&P
NASDAQ
DOW
RUSSELL

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.