eyal676

JPM-לונג

לונג
NYSE:JPM   JP Morgan Chase & Co
JPM-פיננסים
הבנק הגדול בארהב
דיווח היום ועלה על התחזיות
תבנית ראש וכתפיים בהתהוותה
טרייד לבניית כתף ימין עם אופ להמשכיות
בפריצה.
אין באמור לעיל המלצה.