guymizrahi

היפנים עם המגמה קדימה

FX:JPN225   מדד ניקיי 225
צפיות ‎55‎
1
לאחר פריצת רצועת הדשדוש ההתנגדות הבאה תהיה בשיא השנתי ב24120.
אם יהיה לנו מזל המדד ירד לבדוק את אזור 23000 אבל אני בספק ולדעתי
ישלים את היעד לפני המימוש.

תגובות