Smart-tradeIL

מניית JWN - בכיוון הטווח התחתון במגמת הדשדוש

שורט
NYSE:JWN   Nordstrom, Inc
Consumer Cyclical | Department Stores


עסקה יחסית מסוכנת בטווחי הדשדוש.
לאחר הד"וח האחרון המניה הספיקה לעלות ב17% אך מאוד מהר רמות המחירים הללו לא החזיקו ומצביעות על ביקוש חלש.

נראה כי המונמטום לכיוון הירידות מתגבר ולאורך כל מגמת הדשדוש אנו רמות ביקושים נמוכות והתפשרות במחירים כלפי מטה משמעותיות יותר. כעת ניתן לראות כי המניה חזרה להיסחר מתחת לרמות הממוצעים עם תנודתיות מתגברת.


מבחינת האינדיקטורים רואים יציאת כספים והתחזקות מומנטום לכיוון הירידות מה שבמיוחד בולט בנפחים בימי הירידות האחרונים.

עסקה ע"פ המוצג הגרף

* אין באמור המלצה *

תגובות