Yamit2000

מי הם התחומים שעשויים לתפקד טוב בהמשך?

AMEX:KBE   SPDR S&P Bank ETF
מה בין מניות הבנקים לבין עקומת התשואה? ...

כבר כולם הבינו שעליית תשואות האג"ח אינן חדשות טובות עבור מניות. אבל יש מי שיוצא מן הכלל: מניות בנקים, שבדרך כלל נוטות לעלות על השוק בסביבה שוק כזו.
לפחות בעבר היה כך....כי אם מסתכלים על הקרן העוקבת אחר כמה ממניות הבנקים הגדולות, רואים שהיא השיגה ביצועים נמוכים יותר מהספיי השנה, גם כשהתשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-2.4% מ- 1.7%.

אז למה הן לא מצליחות הפעם?
זה כנראה נובע מהשטחת עקומת התשואה. הרי בנקים לווים כסף בריביות קצרות טווח (שהן בדרך כלל נמוכות יותר) ומלווים לנו בריביות לטווח ארוך יותר (שהן בדרך כלל גבוהות יותר), ואז מרוויחים את ההפרש בין השניים.
אבל עכשיו, כשהריביות לטווח הקצר הדביקו את התעריפים של הטווח הארוך יותר, יוצא שאין הרבה הבדל בין השניים, לכן אין להם רווחים. בעיה.

אך האם בכל זאת אולי יש כאן הזדמנות?
עקומת התשואות לא נוטה להישאר שטוחה לאורך זמן, נהוג לומר שבדרך כלל היא יורדת זמן קצר לאחר שהיא משתטחת או מתהפכת לחלוטין.
אז אם התשואה ל-10 שנים תישאר גבוהה, זה אומר שהפער בין הלוואות שהוזכרו למעלה עומד להתרחב שוב ולחזור לעצמו, מה ששוב יניב רווחים לבנקים.
אז יהיה מעניין לעקוב אחר תעודת הסל SPDR S&P Bank - KBE...או מניות בנקים.

בנוסף,
מי שרוצה להיות שמרן כי הוא מעריך שהעקומה אינה מבשרת טובות להמשך (כזכור, אין מדובר בהשלכות מיידיות ברמה היום או מחר, אלא מספר חודשים קדימה)...אולי פחות כדאי להיות מרוכז במניות. אלא לבחון סחורות, נדלן שיכולים לאזן וכמו כן, לעבור לסקטורים שעמידים בפני מיתון, כמו מוצרי צריכה ושירותי בריאות...אותם תמיד צריכים.

כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.