Yamit2000

קיי.בי.אר KBR מייצרת דגל ברמה משמעותית ✡✡✡

לונג
NYSE:KBR   KBR, Inc.

קיי.בי.אר KBR - שייכת לענף התעשייה. מספקת שירותי הנדסה ובינוי בתחום התשתיות והאנרגיה. החברה עשתה מהפך מאסיבי מאנרגיה לפתרונות ידידותיים יותר לסביבה. הכנסות החברה בעיקר נובעות כעת מחוזים ממשלתיים.
KBR עובדת גם עם פתרונות אמוניה ירוקה כדי לסייע ביצירת מקור אנרגיה מתחדש טוב יותר.
ניתן לראות שהמחירים זינקו לשיאים חדשים בשבוע שעבר.

נתונים נוספים להתייחסות:
✡ המניה נסחרת מעל ממוצע נע 20 ו 50 יום שנבדק מספר פעמים השנה.
✡ קו ה- OBV מסמן גבוה יותר מסוף אוקטובר ועוזר לאשר את עליות המחירים.
✡ בגרף חודשי ניתן לראות כי המחירים בודקים את השיאים משנת 2007. פריצה מעל 40$ תהווה מהלך טכני משמעותי.
✡ התחזית היא כי הרווח יגדל ב 37.9% בממוצע לשנה בשלוש השנים הבאות (לא שאחזיק בה 3 שנים אבל זה מעיד על עוצמה)
✡ יש להם מספיק מזומנים לשנת פעילות לפחות.
✡ אין דילול משמעותי בשנה האחרונה
✡ לתשומת לב: מכירת פנים משמעותית בשלושת החודשים האחרונים

למעקב אחר תיקון לעבר 35 ותיזמון כניסה בריוורסל או פריצת הדגל המסומן בגרף - לצד עליה במחזורי המסחר וכניסה לאחר נר אישור.,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.