eyal676

KMX-לונג

לונג
NYSE:KMX   CarMax Inc
KMX-סקטור צריכה מחזורית/סוכנויות רכב ומשאיות
מחיר-134.38
קמעונית של כלי רכב משומשים שהשיקה לאחרונה גם
פלטפורמת מסחר אלקטרוני לקניות מקונות,מספקת גם שירותי
שיפוץ ותיקון כולל מימון קנייה.
96% אחזקת מוסדיים.
דירוג 1 - קנייה חזקה זאקס אנליסטים.
גידול עקבי ברווחים ותחזית חזקה לעתיד.
טכני-נעה בתעלה עולה ומדגמת תבנית ''כוס וידית''
מעל הממוצעים 200 50 20 כשניתן לראות חיתוך 20 ב-50 בזוית.
טריגר כניסה-פריצת הידית במחזור גבוה ברמות מחיר 137.64-138.90
יעדים על הגרף.
אם אהבתם תנו בלייק.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.