eyal676

KMX-לונג

לונג
NYSE:KMX   CarMax Inc
KMX-סקטור צריכה מחזורית/סוכנויות רכב ומשאיות
מחיר-134.38
קמעונית של כלי רכב משומשים שהשיקה לאחרונה גם
פלטפורמת מסחר אלקטרוני לקניות מקונות,מספקת גם שירותי
שיפוץ ותיקון כולל מימון קנייה.
96% אחזקת מוסדיים.
דירוג 1 - קנייה חזקה זאקס אנליסטים.
גידול עקבי ברווחים ותחזית חזקה לעתיד.
טכני-נעה בתעלה עולה ומדגמת תבנית ''כוס וידית''
מעל הממוצעים 200 50 20 כשניתן לראות חיתוך 20 ב-50 בזוית.
טריגר כניסה-פריצת הידית במחזור גבוה ברמות מחיר 137.64-138.90
יעדים על הגרף.
אם אהבתם תנו בלייק.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות