NYSE:KNX   Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
מניה נמצאת באזור טכני מעניין.
אנחנו נמצאים על אזור מחיר קריטי ששימש בעבר התנגדות ועכשיו משמש כתמיכה.
מקבל נר מסוג פטיש, מחזורי המסחר ברמה הממוצעת ובמגמה עולה.
התרחיש מקבל חיזור מרצועת בולינגר וממוצע נע 100 ומתנד הסטוכסטיק שזולג לאזור מכירות היתר.
בהצלחה לכולם


לא המלצה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.