eldad2305

מניית LAZR

לונג
NASDAQ:LAZR   Luminar Technologies, Inc
בעבר בחרנו לפעול בשיטת ההוספה.
אך המניה מייצרת תבנית כניסה לעסקה.
המניה סגרה מעל ההתנגדות כאשר בעבר זו היתה תמיכה חזקה.
ביום שישי המניה יצרה נר ירוק עם מחזור גבוה וסגרה ממש מעל ממוצע 20.
בהנחה והמניה תחצה את מחיר 25.20 היא יכולה להמשיך למחירים הגבוהים מהעבר.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
ניתוח לשם למידה בלבד ואין לראות בכך המלצה לקניה ומכירה של הנייר ערך.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.