eyal676

LDOS-לונג

לונג
eyal676 מעודכן   
NYSE:LDOS   Leidos Holdings, Inc
LDOS--מתחום התעשייה-טכנולוגיה;שירותי טכנולוגיות מידע
34.000 עובדים
מספקת שירותים ופתרונות בשוק הבטחון,המודיעין,האזרחי והבריאות
בארהב ובעולם כולו-כולל מערכות אבטחה לאומיות וסייבר עבור משרד
ההגנה והבטחון האמריקאי.
צפויים לקבל רוח גבית מהדוח אמש של LMT-לוקהיד מרטין
שהיכו את התחזיות.
כמו כן קיבלו אתמול שידרוג מסיטי גרופ ליעד 115.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: כניסה לטרייד בחצי מנה בשער 97.00
הערה: מחיר 98.90 חצי שני נכנס לטרייד
הערה: סטופ שלי עובר ל 97

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.