Smart-tradeIL

מניית LMT - שוב מבנה מחירים שלילי

שורט
Smart-tradeIL מעודכן   
NYSE:LMT   Lockheed Martin Corporation
ניתן לראות כי המניה במגמה שלילי וכעת לאחר הישענות על רמת ההתנגדות מתחילה להראות סימנים למומנטום שלילי במניה.

היום אנחנו מתחילים לראות את תחילת המהלך כלפי מטה בירידה מתחת לקו הPOC ושבירה של המגמה המינורית

מבחינת מתנדים:
ניתן יציאת כספים והתחלה של מומנטום שלילי

* יש לחכות לאישור מתחת לקו הPOC בשביל לאשר את העסקה. *

- יציאות רווח כמסומן בגרף -

* אין באמור המלצה *
הפקודה בוטלה:
לא אישרה מתחת לקו הPOC והתבססה מעל קו התמיכה.
לא התבצעה כניסה לשורט.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.