NASDAQ:LSCC   Lattice Semiconductor Corporation
סקטור טכנולוגיה
תת סקטור שבבים (מוליכים למחצה)

שולי רווח נקי : 23.2%
שולי רווח תפעולי : 24.56% (שנתי)

יחסי נזילות:
יחס שוטף : 2.95
יחס מהיר : 2.20

תזרים מזומנים :
מרווח תפעולי : 189.94 מיליון דולר
תזרים מזומנים למינוף : 127.09 מיליון דולר

פוטנציאל צמיחה מעניין :
מכפיל רווח נוכחי : 67
מכפיל עתידי : 38.61

פרייס אקשיון:

המניה נמצאת בפאזה מתקדמת, פאזה D.
צברה אנרגיה באזורי תחתית

המניה אמנם עם ביטא של 1.19, אך ה - ATR שלה לא גבוה כל כך ועומד על קצת יותר מ - 2 דולר ממוצע ליום.

כניסה רק בהינתן האישור

** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא דעה אישית בלבד.
הפקודה בוטלה:
העסקה טרם נכנסה לפעולה.
לאור העובדה שהיא שברה את התכנסות המחיר העסקה ירדה לעת עתה מהפרק.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
www.facebook.com/groups/marubozu/
www.facebook.com/marubozuok/
www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.