mark.yashayev

LSTR הכנה ללונג השקעות.

לונג
NASDAQ:LSTR   Landstar System, Inc
צפיות ‎68‎
1
בדיקה ראשונית בשיטה "חוק מס'1"
מנייה התנהגה במסלול עולה שפרצה אותו באוגוסט 2017.
מנייה בדקה את הפריצה בדצמבר 2018 ובמאי 2019 עם עלייה חדה יותר בחודש לאחר נר אדום.
סימנים ללונג היו מושלמים אם לא קניית יתר באינדיקאטור MFI .
יש להמתין לפריצה. אישור פריצה של רמה 112.4.
יתכן ונצפה בנסיגה נוספת ל 103.7 או אפילו ל 99 דולר.
אין באמור המלצה.

תגובות

נסיגה ל103.7 או 99 ופריצה של 112.4 לאחר מכן. היא טבעית יותר ומצב טוב ובטוח יותר... מאשר פריצה מיידית של רמת 112.4.
השב