NASDAQ:LULU   lululemon athletica inc
תנועת המחיר מנסה להתקפל לאחר נגיעה שנייה באזור שיא כל הזמנים.
אמש סיימה המניה עם היפוך כלפי מטה כאשר אנחנו רואים סטייה בין תנועת המחיר לבין המחזורים.

ברמה הפונדמנטאלית - מתומחרת יקר מאוד, מכפיל גבוה מעל 50 ופאג מעל 2 מעידים על כך.

** אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
הפקודה בוטלה: המניה פרצה את הסטופ לוס טרם השבירה והעסקה בוטלה.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg

תגובות