eldad2305

מניית LYFT

לונג
NASDAQ:LYFT   Lyft, Inc
צפיות ‎66‎
1
מניית LYFT מסקטור התוכנה/טכנולוגיה.
החברה ליפט מספקת שירותי רכיבה משותפת ברחבי העולם. מנהלת פלטפורמה סלולרית המחברת בין נהגים לנוסעים.
החברה הונפקה בתאריך 1.4.2019, ולכן הנתונים הפונדמנטליים אינם כל כך רלוונטיים לניתוח המניה.
בדו"ח האחרון המניה היכתה את התחזיות, מחיר יעד אנליסטים 66.81
למניה ביטא - 0 , המשמעות שהמניה אינה שוקית.
בהיבט הטכני: החל מאוקטובר 2019 ניתן לזהות שהמניה במגמת עליה בטווח הקצר.
המניה יוצרת את תנועת הפרבולות (קיעור), ניתן לזהות שאזורי מחירים 49.00-49.50 הינם חשובים.
פריצה מעל מחיר 49.79 יכול להוות המשך מגמת עליה ויתכן גם עליה חזקה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
נ.ב. ממוצע 200 מהווה התנגדות במחיר 51.77, בהנחה והמניה תתקשה במחיר זה נבחן את המשך הפוזיציה.

תגובות