alexdolev

תיקון לאחר פער פריצה

לונג
NYSE:MAS   Masco Corporation
צפיות ‎32‎
1
ניתן לראות בבירור את פער הפריצה כלפי מעלה ותיקון אחריו.
הזדמנות לכניסה ברמות תמחור נמוכות עד לקו ההתנגדות הבא במחיר 43.5 כניסה מיידית

תגובות