Smart-tradeIL

מניית MAXN - איסוף ברמות הנמוכות

לונג
NASDAQ:MAXN   Maxeon Solar Technologies, Ltd.
מבחינה טכנית ניתן לראות הישענות על רמת תמיכה חזקה מהעבר עם שבירה של המגמה המשנית בנפח משמעותית ותנועת מחירים משמעותית. ניתן לראות כי תנועת המחירים נתמכת על ידי ה MPV.

מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות זרימת כספים פנימה והתחלה של מומנטום חיובי.


** אין באמור המלצה לפעולה **

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.