Smart-tradeIL

מניית MBWM - עסקה בטווח דשדוש

לונג
NASDAQ:MBWM   Mercantile Bank Corporation
Financial | Banks - Regional | USA

עוד רעיון על מניית בנקים, הפעם עסקה בטווח דשדוש

נראה כי המגמה מתחזקת כלפי מעלה ואנו בתחילת מהלך מומנטום שיכול לקחת אותנו לטווח הדשדוש העליון. לאחר עליה לטווח מחירים באזור 23.7 אפשרות לפריצה חזקה כלפי מעלה וסיום עסקה באופן מהיר

מבחינת האינדיקטורים נראה כי כבר תקופה נכנס כסף למניה אך היא לא מצליחה להרים את עצמה לאחר שהביקוש ירד יוני. כעת נראה כי כניסת הכספים משמעותית יותר ויכולה לקחת אותנו כלפי מעלה.

עסקה מעניינת לאוהבי הסיכון - ניתן לראות כי כבר חודשיים הביקוש ברמות נמוכות יותר ולכן העסקה בוודאות נמוכה יותר מבדרך כלל.


* אין באמור המלצה *

תגובות