havazelet_capital

מקדולנדס במשולש סימטרי

לונג
NYSE:MCD   McDonald's Corporation
משולש סימטרי מהווה תבנית המשכיות ב-75% מהמקרים.

התבנית עונה על כל הפרמטרים הנדרשים ממנה ( ווליום יורד לאורך התבנית, שני שיאים יורדים, שני שפלים עולים).
העליות החדות בווליום בחודשים דצמבר 18 וינואר 19 נגרמו בשל עלייה בווליום בכלל השוק ודוחות רבעון אחרון 2018 בהתאמה לתאריכים.

ניתן לראות כי השפל האחרון גבוה מקודמו.

אין להניח מראש לאן תמשיך המגמה לפני שתתרחש פריצה, אך הסיכויים עד כה הם לטובת המשך מגמה.
תבנית משלוש אמינה ואיכותית תפרוץ עד למרחק אופקי המהווה שני שליש מאורך התבנית. לכן, כדאיות כניסה תיהיה אם הפריצה תתבצע בימים הקרובים כלפי מעלה.
לאחר מכן כוחה של התבנית נחלש.
ככל שהמחיר ימשיך לנוע בתוך התבנית ויתקרב לשפיץ של המשולש - אמינות התבנית תתערער.
NYSE:MCD
פוטנציאל התנועה המינימלי שווה למרחק האנכי בין השיא הראשון של התבנית לבין השפל הראשון שלה, מותחים את הקו האנכי הזה ממיקום הפריצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.