royasraf

לונג לmcd

לונג
NYSE:MCD   McDonald's Corporation
מניית mcd נראית כמבטיחה מאוד, עומדת בתמיכה והתנגדות אפשר לזהות שהוא נמצא בנמוך של המגמת עליה.
מעבר לזה ברצועות בולינגר היא נמצאת במקום שעבר את הסטיית תקן.
הRSI ביחס הוא נמוך לעומת העבר שהיה לו לפני.
נוסף על כך VWAP .
נר שנראה כפטיש הפוטך שמוכיח את העלייה שעומדת לקרות.
אנחנו נמצאים כרגע בשלב הטרום מסחר, סביר להניח שבהמשך יעלה במסחר יומי.
הערה: עלה כמו שצריך לאנשים שהשקיעו החוזק של המגמה מתחיל לרדת לכן אני בוחר לצאת בשלב זה, אין באמור המלצה למסחר.
יום טוב והצלחה לכולנו בעזרת השם.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.