nen6000

מניית MDT - חזרה לכיוון חיובי.

לונג
NYSE:MDT   Medtronic plc.
מניית MDT - החברה מפתחת, מייצרת, מפיצה ומוכרת טיפולים רפואיים מבוססי מכשירים לבתי חולים, רופאים, קלינאים ומטופלים ברחבי העולם.

המניה לאחר עליות של שנתיים תיקנה לנקודות פיבונאצ'י וכעת חוזרת למומנטום חיובי עם נפחים חמודים ופורת קו התנגדות, הייתי מעדיף לחכות לנר אישור ירוק.

האינדיקטורים והממוצעים גם הם מסמנים על תחילת מהלך חיובי.

יעדים וסטופ על הגרף.

בימים כאלו של אי ודאות נדרשת שימת לב גבוהה הרבה יותר מהרגיל על מעקב אחרי העסקאות וניהולם התקין והשקול ולא שגר ושכח ולתת לפקודות לעשות את שלהם.

אין באמור המלצה לפעולה.

בהצלחה!