HadarPerez

MGDL - מגדל

לונג
TASE:MGDL   MIGDAL INSUR.
מגדל

מחיר: 556 א'
מכפיל רווח: 4.3
ענף: ביטוח ופיננסים
גרף: חודשי

טכני:
בגרף ניתן לראות שישנה פסגה משולשת בקו ההתנגדות האופקי. כבר למעלה מ-10 שנים שמניית מגדל לא מצליחה לפרוץ אותו, והיא כאמור, "בדקה" אותו כבר 3 פעמים. גם לנוכח הירידות בחודשיים האחרונים אותן ניתן לראות על הגרף, אם נתמקד במתנד ה'AO' אשר ברובו מודד את תנופת המניה, נראה שהיא במומנטום חיובי, ממש מתחילת ה"שרוול" שמשורטט על הגרף. נראה שהמניה תוכל לפרוץ קו זה בעיקר בעזרת מומנטום חיובי בשוק + מחזורי מסחר גבוהים ומתעצמים. בפעם האחרונה שהמניה ניסתה "לפרוץ" את קו ההתנגדות היא נכשלה, והיה ניתן לראות שגם אם הייתה פורצת, מחזורי המסחר היו שגרתיים ואף נמוכים. אני מאמין שהמניה תמשיך לטפס במעלה ה"שרוול" או מעט תחרוג ממנו מטה אך לבסוף תפרוץ את הקו, ורק לאחר תקופה קצרה נראה האם היא מצליחה להחזיק מעליו ולא לשבור מטה. מחודש דצמבר 20', ניתן לראות כי המגמה היא עליה.

בשונה מהפעמים הקודמות שבהן ניסתה המניה לפרוץ את קו ההתנגדות, בפעם זו נראה כי המניה עושה מהלך מתון ומבוקר ממספר בחינות, דבר שמצביע על הדרגתיות במספר פרמטרים.

פיננסי:
בנתונים הפיננסים של החברה ניתן להבחין בבירור בצמיחה הדרגתית, בעיקר במאזן. אם רוצים לחפש את ההגדרה להדרגתיות פשוט צריך להביט בשינויים שחלו בדו"ח המאזן ב7 השנים האחרונות. בשנת 2021 הייתה צמיחה של 12.2% בנכסי החברה ביחס לשנה אשתקד, ויותר מזה, עוד בשנה זו הייתה צמיחה של 62.8% (!) בהכנסות החברה ביחס לשנת 2020 גם כן. כמו כן גם הרווח הנקי שיחק תפקיד משמעותי בצמיחת החברה והכפיל את עצמו כמעט פי ארבעה ביחס לשנת 2020. נוסף על כך, שיעור הרווח הנקי הוכפל פי 2 וקצת ביחס לשנה הקודמת (2020).
החברה יודעת לשמור על יחס של יותר מ-1 בין הנכסים להתחייבויות, דבר שמצביע על אמידותה של החברה ועל היכולת שלה לפרוע את התחייבויותיה בטווחי זמן שונים.

סיכום:

דעתי היא שבתקופה הקרובה נראה את המניה ממשיכה במהלך העולה ואף פורצת את קו ההתנגדות האופקי עליו דיברתי בניתוח הטכני.


כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.