taishrk

הודעה שפורסמה בתקשורת הנוגעת לעסקה בהיקף נרחב של קבוצת מנרב בע״מ

לונג
TASE:MNRV   None
צפיות ‎77‎
1
TASE:MNRVבכתבה שפורסמה תחילה בעיתון גלובס ולאחר מכן באתר מגנא , מתכבדת החברה על עסקה בהיקף נרחב של כ-750 מיליון ₪
החברה עוסקת בתחום הבניה ומבחינת נקודת התנגדות קיצונית , מחיר המניה שבר את קו ההתנגדות עם פרסומה של ההודעה והדבר מעיד על תחילתו של גל עליות ועלייה בביקוש מניית הקבוצה שכעת הפכה אטרקטיבית יותר בכמה מאות מילונים של שקלים