eyal676

מניית MPC ללונג

לונג
NYSE:MPC   Marathon Petroleum Corporation
מניית MPC יצאה מתוך תעלה יורדת תוך כדי פריצת ממוצע 200
ותוך כדי יצירת מבנה מחירים עולה ותמיכה/בדיקה של ממוצע 200
היחס סיכוי/סיכון נראה לי מעולה כאן.
בהצלחה

תגובות